SEO HİZMETLERİ
SEO Nedir?

?SEO? (Search Engine Optimization), k?saltmas?d?r. Arama motorlar? SEO i?lemleri ile web sitelerini daha kolay bir ?ekilde taramas? i?in yap?lan teknik kriter d?zenlemelerdir. (Search Engine Optimization) T?rk?e de Arama motoru optimizasyonu demektir.

SEO, arama motorlar?na y?nelik yap?lan iyile?tirme ve optimizasyon ?al??malar?d?r. Site i?i ve site d??? SEO olmak ?zere ikiye ayr?lmaktad?r. Arama motorlar?nda y?kselmek ad?na yap?lan i?lemlerin tamam?n? kapsamaktad?r.

SEO, Arama Motorlar?nda sitelerin veya sayfalar?n ?st s?ralara ??kar?lmas?na y?nelik yap?lan ?al??malar? kapsar.